איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
פּרינסעס
קוקן פֿאַר זאכן
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס

שפּיל רעלייט ךעלנעזרעּפ לַאיור אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.רעדַיינש ןגייא רעייז ןבָאה ייז יוזַא ,קיסילשסיו ןוא דזיילַאושזדיווידני ןייז לָאז ר .דיילק ַיינ ַא רדס וצ רעדַיינש ןיימ ןפור וצ ןגעוו רָאנ זיא ַארָארוַא ןיסעצנירּפ .ןטנעמעלע דיחי םעד ןופ דיילק ַא ןַאלּפ טלָאמעד ןוא ,טעברַא יד רַאֿפ םירישכמ קיטיינ יד .ןָאט ןיא ךעלכיש ןרעדָאמ ןוא זנַאשיירעקעד ןגייל