סימיאַלייטערז פֿאַר פֿאַר מיידלעך
פּרינסעס
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך

שפּיל גָאט Funky & יטרָאּפס סעססעסנירּפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.Funk יד ןופ רעגניז טנאקאב-טנוזעג ַא דעַיילּפ רע ווו ,בולק רעד וצ ןעגנאגעג ןוא קי .רעדיילק ןעמענוצ יד ןבַיילק ןזומ ריא ,עוויווס סנַאפ ןכוזאב רַאֿפ .טקנוּפ סע ןגלָאפכָאנ וצ ןבָאה ריא עלַא זדיימזדיירב יד רַאֿפ זיסערד​​ ןופ עיצקעלעס רעד .דליב עסַיימ-עייפ רעייז ןשיוט טעוו סע ןוא חסונ רעטָאּפ םעד גנַאגוצ טעוו סלריג