באַשטאַנד
מאַניקור
סימיאַלייטערז פֿאַר פֿאַר מיידלעך
קלייד
ראַפּונזעל
ריטם
קוקינג
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס

שפּיל גָאלב םַארגַאטסני ס לעזנוּפַאר אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.טַייצ יד ןענוֿפעג לָאמנייק רעבָא ,םַארגַאטסני ווָאטָאפ ןיא ןלעטש וצ העדב גנַאל טאה לעז .רעדליב ןייש ןוא ךעלצונ גָאלב קידייל ַא ןיא ןריבמָאלּפ וצ ןוא ץלַא ןזָאל וצ ןסאלשאב .רעדיילק ןופ חסונ ַיינ יד ןבַיילק ןוא ףיורַא-ןכַאמ ןופ גנידנעלב שיירעב ןצירקסיוא , .ןטַאטלוזער יד ןצַאשּפָא ןוא ןעז ןענעק ריא ילש קיטרַאפ