באַשטאַנד
סימיאַלייטערז פֿאַר פֿאַר מיידלעך
קאַלט האַרץ
קלייד
ריטם
קוקינג
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך

שפּיל גָאט טינש סעסנירּפ זייא אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.געוו ןרעדָאמ ןוא ןרעדָאמ טסרעמ יד גניטייירק ןַאשזדַאמי ,ליּפשַייב ַא ןלעטש וצ ןעגנאג .הרירב טכער יד ןכַאמ וצ לדיימ ןייש יד ףליה .זיסערד ,סקיטעמסָאק ,גנוריצ ןענעז סקניל ןוא טכער .ןיסעצנירּפ קיסַאּפ טסרעמ יד ןוא האנה טעוו ריא זַא ןַייז טעוו טַאטלוזער רעד ןוא ,ןדנ