קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע
שעף

שפּיל עסקולעד ּפוססערד לדיימ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןצַארק ןוֿפ ,לדיימ ןרעדָאמ ַא ,רעטקַארַאכ ןייד ןכַאמ טעמּכ טנעק ריא .ןכַיילג וצ ךעלכיש ןוא ןסַאּפ רעדָא דיילק ַא ןַאד ןוא ,ןָאט טיוה ,רילָאק .קידסעמיילש ןוא טנעטסיסנָאק זיא ץלַא ,סַאירעשזגַאל ןייז לָאז דליב יד .ןּפַאצ ןייא ַא טימ זמַאטיי גניגנַאשט ךרוד קוק ןייד האנה