קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע
שעף

שפּיל ינעשזד ןוא ילע סרעטַאקס ערוגיפ גנוי אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ילע ןוא ינעשזד זרעטייקס זַיי חילצמ יד ןפערט .לעלַארַאּפ ןיא ןטעברַא ייז רעבָא ,סּפישנַאיּפמַאשט ןעניוועג ןוא רָאפ החלצ .טוג טייג טפעשעג יד ןוא עיניל עדָאמ ַא טנפעעג לדיימ רעדנא ןא ןוא , .טעברַא רַאֿפ ןוא זייא ףיוא גנולעטשרָאפ רַאֿפ רעטינרַאג רעדעי ןבַיילק רי