אַנטלויפן
אַרויסגאַנג דעם צימער
רעטעניש
קאָסמאָס
זוכן פֿאַר זאכן
לאַבירינץ
פּאַסירונג פֿאַר יינגלעך
מאַריאָ
פּאַסירונג
קאַמער פון סעקרעץ
גאַמעס וועגן פערדס
קוקן פֿאַר זאכן

שפּיל עּפַאקסע דניק ןיילק אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.טראפשראפ זיא ןַאמרעגנוי ךעבענ יד טציא ןוא טעבראעג שטַאל קיטַאמַאטָא .סיוא ןעמוקַאב םיא ןפלעה וצ ןבָאה ריא .ירפ דנַאּפוָא ןייז ףרַאד ריט יד רעבָא ,סיורַא יד ןוֿפ סעסקַא טָאה ריא .םוטעמוא ןענעז סָאוו זולק ןעניֿפעג ןוא זלַאזַאּפ גניוולַאס ךרוד ולק יד